Projekční činnost

 

Image

Služby:

 • Zpracovávání projektových dokumentací všech druhů pozemních staveb na klíč - pro všechny stupně stavebního řízení
 • Novostavby
 • Rekonstrukce
 • Odborné konzultace
 • Zaměření stávajících objektů
 • Tvorba odborných studií
 • Zajištění vyjádření dotčených orgánů (KHS, OÚP, ME-SI, HZS, síťaři )

Další služby:

 • Zprostředkování PENB (Energetický štítek)
 • Zprostředkování PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení )
 • Zprostředkování geologického a hydrogeologického posudku
 • Zprostředkování radonového posudku
 • Zprostředkování statických posudků
 • Zprostředkování posudku ochrany před bleskem

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3